fbpx

Depression

Den här approachen är inspirerad av de makalösa mängderna anti-depressiva som förskrivs och det fortsatt ökande antalet patienter som lider av depression.

Depression
Investera i sig själv görs ofta i små steg till en början – men jag tycker ofta att det fungerar bättre än piller. =)

När man börjar behandla depression så är ofta steg ett anti-depressiva, där man ofta börjar med SSRI. Men det verkar finnas många där de inte fungerar. Vilket då tyder på att man har en “behandlingsresistent depression”. Vilket ju låter förfärligt! Fast i mörkret för evigt?!

Men det är väl inte möjligt att vi lider av depression så här bara för att vi inte stoppar i oss piller?

Om det nu är så, hur kan det förskrivas mer piller och fler lider mer och mer?

Det måste vara någonting annat…?

Är du nyfiken på ämnet och vad jag gör?

Skriv ner ett namn och en mailadress nedanför så uppdaterar jag dig om jag skapar eller skriver någonting.

Subscribe

* indicates required

View previous campaigns.

Tyckte fler att det var värt att leva förr i tiden?

Depression var märkbart ovanligare då än idag. Så om det inte är en fråga om piller och det är någonting trendigt och modernt, så borde det handla om livet på något sätt, kan man väl tänka sig?

Människor och deras liv med alla aspekter av dem är vitt och brett. Livet är svårt. Det är fullt av problem, bekymmer, gissel och krångel. Murphys lag, krig och ondska. Men många människor verkar tycka att det är värt att leva ändå. De verkar… provocerande tillfreds.

Kanske är det så att standardbehandlingen vi verkar använda idag inte riktigt behandlar anledningen till att patienterna mår som de gör? Termen “behandlingsresistent depression” används inom psykiatrin för att beskriva de som lider av depression men som “inte får fullgod effekt av två behandlingsförsök med antidepressiva läkemedel vid egentlig depression”. Så har man provat två läkemedel utan att få “fullgod effekt” så har man en behandlingsresistent depression. Så vad gör man då?

Använda anti-depressiva eller terapi minskar depressiva symptom för de flesta. Men med behandlingsresistent depression så verkar inte “standard” vara nog.

Om du tror, tycker och tänker att medicinering är fullt nödvändigt skulle kunna vara en fråga om perspektiv och om hur man ser på det. Nu blir det filosofiskt.

Är depression egentligen någonting naturligt och ett tecken på att någonting inte riktigt står rätt till?

Är det någonting patologiskt? En “sjukdom” som måste “botas” med medicinering?

Är det en faktisk sjukdom – eller snarare en mängd symptom på någonting?

Är hunger, törst och sömnighet värt att medicinera?

Vad bestämmer vilka känslor som är värt att behandla genom att kasta piller på dem?

Det finns mycket att säga och reflektera kring på ämnet. Generellt för att sen kunna agera på den insikten. Depression är inte nödvändigtvis någonting som behandlas passivt eller genom att bara prata. Varför det är där är en stor, bred och bra fråga att ställa innan man kommer till slutsatsen om hur det ska behandlas, men det finns definitivt sätt att påverka det på mer än genom att bara medicinera. Att agera för att lösa problemet är sannolikt helt nödvändigt.

Om vi inte kunde påverka mentala hälsan med någonting mer än piller så skulle människor varit långt mer deprimerade innan de uppfanns, vilket inte verkar vara fallet. Det verkar vara någonting annat som spökar.

Är ditt liv i ordning eller skulle de depressiva symptomen kunna vara där av något bra skäl?

Jag är förtjust i de gamla stoikerna. De verkade definitivt tänka på ett annat sätt än vi gör idag. Det kan ge lite perspektiv.

“To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden.

Seneca

When I see an anxious person, I ask myself, what do they want? For if a person wasn’t wanting something outside of their own control, why would they be stricken by anxiety?

Epictetus

Make the best use of what is in your power, and take the rest as it happens.

Epictetus

What upsets people is not things themselves, but their judgements about these things.

Epictetus

Man is not worried by real problems so much as by his imagined anxieties about real problems.

Epictetus

Det roliga med att citera den sista fyra gånger i rad? Det där är resonemang och tankar från en slav. Epictetus betyder praktiskt taget “ägd” [eng: acquired]. Det om något borde vara anledning att vara deprimerad. Men kanske inte?

Livet kommer att hända. Du måste bry dig nog för att få livet att hända som du vill ha det om det ska vara värt att ägna sig åt. Döden är oundviklig. Det kommer hända oss alla och om du inte bryr dig om hur du lever – bryr du dig alls OM du lever? Om livet bara händer utan att du kontrollerar det så är det osannolikt att du tycker att det är värt att leva. Du måste ta kontroll över det för annars är det högst osannolikt att du kommer få det som du vill. Antingen gör du ett val, eller så väljer livet åt dig. Varför skulle du gilla det om du inte har valt? Det är generellt så få saker som vi på riktigt gillar och uppskattar; om saker bara händer och vi inte får dem att hända så är det alldeles för osannolikt att vi kommer uppskatta vår miljö, våra liv eller ens oss själva. Det är absolut möjligt att ändra sig. Att ha ambitioner, hitta mål och att börja sträva mot det du tycker är värdefullt. Föredrar du att ljuga, fuska, stjäla, våldta och mörda? Eller skulle du föredra att hjälpa andra?

Har du depressiva symptom?

Känner du dig…
… orimligt dålig, negativ och full av negativa känslor oproportionerligt ofta? Det inkluderar ledsen, tomhet, hopplöshet, ilska, irritation, frustration, värdelöshetskänsla, skuld och skam.
… ointresserad av det som tidigare brukade intressera, såsom sex, fritidsaktiviteter eller jobb?
… besvärad av tidigare misstag mer nu än tidigare?
… (mer) ångestfylld (än vanligt)?
… omotiverad och har svårt att ta initiativ?
… trött och som om du saknar energi så till och med små saker blir problem?
… trött trots att du sover mycket, eller har svårt att sova alls?
… mer eller mindre intresserad av mat än innan så vikten har ändrats?
… generellt långsammare i tanke eller till och med i handling?
… trögare än vanligt, som om hjärnan inte vill samarbeta med tanke, minne och fokus?
… mer morbid än innan och dras mer till döden och tankar på den? Kanske till och med självmord?
… mer känslig för smärta och/eller smärta har uppkommit utan bra skäl?

Förhoppningsvis lider du inte av alla symptom men de här är alla vanliga vid depression. Ofta behandlas det bara med piller – och det kan vara en enkel lösning. Om det funkar. Jag gillar det som funkar så fungerar pillren, utmärkt! Ibland fungerar de bra nog och då är det inget att diskutera. Ibland får folk däremot bara mer och/eller fler symptom av dem och kan inte leva normala drägliga liv – och de har inga valmöjligheter kvar.

Alla symptom och hela det man kallar för depression går att påverka. Jag kan visa hur. Vi börjar med att kartlägga livet för att sätta fingret på problem – för att sen börja ändra.