DOLOR

En kombination av manuell terapi och genomtänkt, individuellt anpassad träning reder ut mycket, men vid större bekymmer behövs ofta anpassningar av vardagen och livet också.

Här är en klinik med en bredare approach än att bara se till det fysiska när det kommer till smärta.

Gott om frågor och funderingar tillsammans med helt vanligt diagnostik för att lista ut hur det är fatt och varför, är steg ett. Därefter implementeras eller anpassas träning och vardag för att rehabilitera och återhämta. Finns det gott fog så behandlas det manuellt. En eklektisk och bio-psyko-social approach för att kunna ge så effektiv behandling som möjligt vid olika slags besvär.

Människor är alldeles för komplexa för att ett enskilt verktyg ska kunna ge bästa möjliga resultat ensamt.

Men ingen kan göra allt åt alla. Kroppslig smärta är temat – och i regel som projekt. Förändringar är svårt och kräver arbete. Är du villig att göra slag i saken och agera, ta ansvar genom att göra förändringar, ge dig själv tid och prioritet – och på riktigt försöka sträva framåt för att du är trött på situationen så kan vi matcha utmärkt.

Kontaktuppgifter

Om du mailar så bifoga gärna vad bekymret är, hur det ter sig, hur länge det besvärat, vad man provat för att åtgärda det tidigare och lite om hur livet ser ut i övrigt – så har vi börjat någonstans.

Vill du bli kontaktad?