fbpx

Vad är coaching?

Coaching är att ta någon någonstans dit de inte kan ta sig själva. Ofta genom att skapa klarhet och en vision av framtiden, applicera fokus, disciplin och verkligen sträva efter nya höjder. Det kräver ofta tillit och känslomässiga band vilket gör det svårt när det är känsliga ämnen – men allt som på riktigt är värt att ha är väl vanligtvis ganska svårt och jobbigt att uppnå och få tag på, är det inte det?

Jag har hört en jämförelse där coaching är en en blandning av konsultjobb och terapi, där jag känner att det beskriver det rätt så bra, så det är så jag tänker mig coaching idag.

Någon som är konsult är “i branschen av att ge expert-råd till de som jobbar i en viss profession eller i ett tekniskt område” eller “i branschen av att ge expert-råd till andra professionella” eller “ägnar sig åt konsten att titta på analytisk data och ge en effektiv rekommendation gällande vad någon borde göra i en given sits”. Ungefär och någonting sånt.

Terapi är att ägna sig åt de som på ett eller annat sätt är sjuka enligt de flesta definitionerna. “Behandling av mentala eller psykologiska bekymmer genom psykologiska åtgärder” eller “behandling för att lindra eller läka en diagnos”. Gällande det psykiska så återkommer det ofta till att åstadkomma beteendeförändring i någon grad, vilket matchar in i coachingen väldigt väl i och med att det i mångt och mycket är ute efter någon slags beteendeförändring.

Coaching för mig här är en blandning av de två. Det kräver fokus och en konversation om framtiden – där målsättningen är en bättre sådan. Det är där vi brukar börja. Sen är min uppgift att stötta arbetet av den som coachas för att den ska uppnå sina mål och göra den tidigare visionen till verklighet. Det handlar mycket om lärande och blir ofta brett i och med att det är anpassat efter klienten.

Jag blandar en stor mängd verktyg från faktiskt terapi och konsultande till filosofi där målet är att klienten ska få insikt så de kan se saker på nya sätt och lära sig nya saker för att ta sig förbi hinder de annars inte klarat av. För att lösa det här krävs det alltid beteendeförändringar. Utan att ändra sig så blir resultatet det samma som det blivit tidigare, vilket sällan är önskvärt. Ändringar uppnås genom ifrågasättande, grävande i varför du gör som du gör och sen gott om tyck och tänk hur du skulle kunna göra istället där det inte är ovanligt att det blandas in tekniker från KBT och ACT…

Hela artikelserien:
Vilket syfte tjänar jag?
Bio-psyko-socialt perspektiv
Vad är coaching?
Passar coaching dig?
Jag är inte billig.
Värt att tänka på…