fbpx

Bok om utmattningssyndrom

Bok om utmattningssyndrom
En bok om utmattningssyndrom, depression och långvarig smärta.

Det här är en bok om utmattningssyndrom, depression, och långvarig smärta.

Även om du “bara” besväras av ett av besvären utmattning, depression eller långvarig smärta,
så skulle jag bli förvånad om du inte skulle få ut någonting av att ha kunskapen och implementera verktygen som finns i boken.

Om du vänder du dig till vården så är det i stor utsträckning medicinering som erbjuds som hjälp. Det är inte nödvändigtvis vad du varken behöver eller vill ha. I boken ingår istället en hel del om hur jag tänker och vad jag gör när jag ägnar mig åt klienter som vill bli bättre utan att använda läkemedel. Piller är inte nödvändigtvis fel eller dåligt, men mycket tyder på att behandling av hjärnan – vilket är en stor del av vad vi vill ägna oss åt med de här tre, även om vi ibland gör det genom att göra något med kroppen – görs bäst multimodalt.

Än så länge så erbjuder jag bara boken som E-bok för att det är smidigast.
Boken är på engelska för att det når mycket fler människor – och vi i Sverige pratar generellt bra nog svenska för att kunna läsa.
Är du däremot för trött för att ta dig igenom någonting på engelska så är det en annan sak.
Kan du ta lite i taget, eller passar coachingen bättre i och med att jag pratar svenska?

Jag kände att det BEHÖVDE finnas en bok.
Jag kan inte hjälpa alla som lider av det här personligen – men jag känner att jag behöver göra det jag kan för att hjälpa så många som möjligt.

Jag har pratat med klienter tidigare, innan boken fanns, som inte hittat lämplig nog lektyr på området. Det finns förhållandevis lätta och ytliga böcker om stress och utmattning som man inte tyckte hjälpte tillräckligt. Visst är det väsentligt att de faktiskt är lätta om man ska läsa igenom det när man knappt orkar läsa från början, men när man väl läser vill man få ut någonting av det också. Det finns böcker med ren KBT för depression – men de missar då lite poängen om det depressiva beror på stress eller smärta. Böcker om smärta är ofta och gärna inriktade på det fysiska som händer i nervsystem och hjärna, snarare än det mer moderna som ofta benämns som “pain science” som är perspektivet jag tar här, för det är vad som ofta är mest relevant i sammanhanget.

Boken är bred för att när jag hjälper klienter med de här sakerna så är det ofta en mix av coaching och terapi. Om livet är anledningen till att det blev så här så är det ofta helt nödvändigt. Om livet är vad som stressar dig så är du inte besvärad av patologi och sjukdom i isolation. Då behöver man ägna sig åt anledningen till att det blev som det blev.

Boken består av fyra delar, “Basics”, som är tänkt att vara användbart för alla och sen en del för varje av de stora tre utmattning, depression och långvarig smärta, med information, tankar, tips och verktyg för dem enskilt. En del skulle säga att den är både lång och bred. Det är för att kunna ge inblick i alla tre områdena, snarare än bara ett som många andra böcker antagligen hade gjort.

Utmattning kommer från långvarig stress och kan orsaka både depression och fysisk smärta.
Depression är en stress och kan komma med fysisk smärta och kroppsliga besvär som symptom.
Långvarig smärta är i sig enormt stressande och är ofta en orsak till depression.

Ett av besvären kan orsaka de andra två där de två sen kan ge mer av det första… Och de är alla påverkade av massor av andra områden.

Den här boken är skriven för att titta på det intressanta och spännande –
hur resonerar man när man behandlar det här?

Nedanför ser du vad boken består av –  en innehållsförteckning – för jag har inte för ambition att du blir överraskad när du skaffar den. Det här ingår:

 • Introduction
 • 1.1 Introduction Pre-text
 • 1.2 Introduction – Intro
 • 1.3 Introduction – How you should read the book
 • 1.4 Introduction – Why a book about all three?!
 • 1.5 Introduction – Questions
 • 1.6 Introduction – Acceptance
 • 1.7 Introduction – Stop digging.
 • 1.8 Introduction – Would you describe yourself as humble?
 • Basics
 • 2.1 The basics – Mapping out life
 • 2.2 The basics – Dolor Detection Diary
 • 2.3 The basics – Where’s life taking you? …Or where are you taking life?
 • 2.4 The basics – What do you really want?
 • 2.5 The basics – Behaviors and Cognitive Behavioral Therapy
 • 2.6 The basics – Learned helplessness
 • 2.7 The basics – Analysis of the Dolor Detection Diary
 • 2.8 The basics – Consequence analysis
 • 2.9 The basics – Mindfulness
 • 2.10 The basics – Exercise and its more relevant effects
 • Burnout
 • 3.1 Burnout – A few words to start with…
 • 3.2 Burnout – Alex
 • 3.3 Burnout – What is stress?
 • 3.4 Burnout – Consequences of stress
 • 3.5 Burnout – The balance between work and everything else.
 • 3.6 Burnout – Performing!
 • 3.7 Burnout – Saying no
 • 3.8 Burnout – Tending to Maslow’s first two steps – “Basic needs”.
 • 3.9 Burnout – Pacing
 • 3.10 Burnout – What GIVES energy and what TAKES energy?
 • 3.11 Burnout – Values
 • 3.12 Burnout – What can you control?
 • Depression
 • 4.1 Depression – A few words to start with…
 • 4.2 Depression – Anne
 • 4.3 Depression – Thoughts, emotions and behaviors
 • 4.4 Depression – Noting and change your language and thinking
 • 4.5 Depression – Happiness
 • 4.6 Depression – Behavioral activation
 • 4.7 Depression – Emotional regulation
 • 4.8 Depression – Premeditatio Malorum
 • Pain
 • 5.1 Pain – A few words to start with…
 • 5.2 Pain – Ulle
 • 5.3 Pain and long-term pain? What’s the difference?
 • 5.4 What is central sensitization?
 • 5.5 Physical aspects
 • 5.6 How, and with what, is different kinds of pain usually treated?
 • 5.7 Pain science
 • 5.8 Psycho-social aspects
 • 5.9 Getting better from long-term pain
 • 6 Finishing words

Det är många olika ämnen för att livet är komplext. Det här är bara en del av det hela i och med att jag inte kan täcka allt. Till att börja med övervägde jag ibland att göra en kort liten bok men kom fram till att det inte skulle täcka någonting bra. Det skulle bli ytligt nog för att bli helt meningslöst. Istället för att “bara skapa något” så blev det någonting som kändes värdefullt att läsa.

När jag skrev boken så övervägde jag också att få det till tre olika böcker för att få varje enskiljd bok kortare, och då eventuellt djupare. Men det skulle tveklöst döda hela poängen. Min syn på det hela är ju att de här tre går hand i hand, då behöver alla tre vara i åtanke när vi behandlar det här – så alla tre behöver komma med i samma bok. Stress, depression och smärta går hand i hand som de tre bitarna i biopsykosocialt perspektiv. Någon är oftast viktigare, men alla måste hållas i åtanke för att få tillförlitliga och bra resultat.

Det är gott om sidor i boken för att redogöra tillräckligt för att det ska kunna hjälpa dig. Coaching är ett alternativ du behöver hjälp handgripligen för att läsning eller situationen du är i är för svår. En lösning till att se det som väldigt många sidor och absolut oöverstigligt är att ta boken steg för steg, som vi alla gör med det mesta.

Coachingen är ett stort steg det med, men alternativet där jag kan hjälpa dig personligen. Vet du inte vem jag är och vad jag gör så är boken ett utmärkt sätt att börja lära känna mig och få insikt i hur jag gör saker i och med att poängen med boken är att ge dig grunden i hur jag hjälper klienter för att du ska kunna börja göra det själv. Det betyder inte att du känner dig som en terapeut när du är klar, men min ambition är att det åtminstone ska vara en bra start i att lära dig hur du tar hand om dig själv.

Om du vill lära känna mig bättre innan du skaffar boken:
Klicka runt på Hemsidan eller Bloggen (framför allt på engelska).
Har du ytterligare frågor som du inte kan hitta svar på så hitta och kontakta mig på Facebook.

Min ambition är att det ska vara lätt nog att läsa men kräva en del att implementera.

Jag har gjort vad jag kan för att hålla stycken korta och försökt trycka in tillräckligt med rubriker och indelningar för att det ska vara lätt för ögonen. Enter-knappen har hållits varm för att underlätta för dem med svårt att fokusera och göra svåra saker för länge, som är en märkbar del av dem jag ägnar mig åt. Det går inte till barnsligt lätt och låg nivå, snarare till luftig för att den ska passa dem som bör läsa den.

Av uppenbara skäl så är det inte en skräddarsydd lösning i och med att vi alla har olika liv. Alla mina klienter är väldigt olika. Det går sällan att kopiera en tidigare använd lösning rakt av till den nästa “för att den här är som den jag träffade förra månaden”. Så, för att hjälpa dig så visar jag hur jag tänker med hjälp av system, ramar och regler, tankar och idéer, erfarenhet och förhoppningsvis lite vishet så du själv kan ändra vad som är nödvändigt för att du ska komma framåt.

Jag har försökt inkludera verktyg, tips, trick och teman som jag mest vanligtvis diskuterar med de jag ägnar mig åt – för att du ska kunna reflektera på de sakerna själv.

Tanken är att hålla det lätt men det kan nog gott ingå ett och annat svårt ord i och med att mycket av det här baseras på komplicerade saker.

Förhoppningsvis är det här en bok som du läser i för att ta dig framåt, utvecklas, reflektera lite och sen agera för att ändra saker…
… För att sen lämna ett tag
… Och komma tillbaka till här och där för att repetera något och komma tillbaka till ämnet för att bli ÄNNU BÄTTRE.
Mitt mål att att få dig på rätt väg oavsett om det är utmattning, depression eller långvarig smärta som besvärar dig mest.
För att sen hålla dig i den riktningen.

Det här är mitt perspektiv och en blandning av många delar. Det är för att jag tänker att det är vad som behövs. Det är bland annat

 • Ren information
 • Filosofi
 • Tankar och resonemang
 • Frågeställningar för att du ska fundera och resonera själv.
 • Bita att agera på och göra.
 • Berättelser.
 • Delad erfarenhet
 • Riktigt torftig information för att förklara något komplicerat som jag tror att du kan behöva veta om den här boken är för dig.

En sak leder till en annan, som ger konsekvenser som får dig att…

Gott om människor är för upptagna. De har så mycket att göra att de:

 • Inte kan sova
 • Glömmer att äta eller överäter på grund av stress, sömnbrist eller känslor
 • Känner sig överväldigade
 • Blir irriterade och orimligt känslosamma som konsekvens
 • Planerar ständigt istället för att ägna sig åt livet som händer nu
 • Tappar självkänslan och genom det känner sig ensamma och värdelösa
 • Blir pessimistiska
 • Tappar sitt sexuella intresse – och kanske sin förmåga
 • Spänner sig, höjer axlarna och börjar spänna käkarna, får huvudvärk och migrän
 • Isolerar sig och slutar ägna sig åt det sociala
 • Dricker, röker och använder andra preparat för att hantera livet.

De får:

 • Energibrist
 • Problem att organisera och minnas
 • Ont här och var, såsom huvudvärk och magproblem (men struntar ofta i det)
 • Ångest och bröstsmärtor
 • Onödiga infektioner från besvärande immunförsvar

Över tid blir det allvarligare och leder till saker man verkligen inte vill ha, såsom:

 • Utmattning till den grad att man måste lämna jobbet – och med det en stor del av sin identitet, kapacitet och hälsa.
 • Mentala besvär och psykisk ohälsa såsom depression och ångestproblematik, med eller utan panikångest.
 • Kardiovaskulära besvär
 • Obesitas, metabolt syndrom, ätstörningar eller diabetes
 • Autoimmuna sjukdomar.

Det gäller alla tre. Listan här uppe är relevant för stress framför allt, men mekaniken med beteenden och hur det blir värre och värre är liknande för depression och långvarig smärta… som ju per se är stressiga, som vi tidigare nämnt.

En sak leder till en annan där du anpassar dig, och det blir värre. Det behöver inte nödvändigtvis bli sämre omedelbart, då hade du inte anpassat dig som du gjorde, men om det börjar i en nedåtgående spiral så behövs det ofta aktiva val för att vända det.

Så en stor del av att vända problemet är att ändra LIVET och den där nedåtgående spiralen.

Böcker fokuserar vanligtvis på ett ämne, och jag gör mitt bästa för att täcka tre ordentligt stora problem. Här hoppas jag att jag kan dela med mig av kunskap och erfarenhet som jag har ackumulerat över några år, visa vad som fungerar, och ge dig mer än en bok om bara en av problemen (eller tre böcker som fokuserar på varsitt ämne). Jag har skrivit det här med känslan att jag inte kan unna mig lyxen att fokusera på bara ett ämne.

Så för att repetera det jag sa i början:
Även om du “bara” besväras av ett av besvären utmattning, depression eller långvarig smärta,
så skulle jag bli förvånad om du inte skulle få ut någonting av att ha kunskapen och implementera verktygen som finns i boken.
Lycka till!