fbpx

Dolor

Dolor är både ett digitalt och lokalt företag beläget i Uppsala. Fokus på Dolor ligger kring stressrelaterad – ofta, men inte uteslutande psykisk – ohälsa; att behandla stress, depression och smärta. Många besväras av långvarig smärta. Utmattningssyndrom, ångest, ont och trött är nästan standard. Depressiva drag hör till vanligheterna och många känner att de inte orkar och hinner med. Men det är inte nödvändigt att det har gått så långt – eller så kan det ha gått alldeles för långt, men någon diagnos eller hjälp hos vården har det inte blivit ändå.

Målet är att minska begränsningarna för att kunna återgå till livet som man vill ha det.

För att nå så många som möjligt görs mycket av bloggposterna kring utmattning, depression och smärta på engelska.

Podden täcker istället motsvarande ämnen på svenska. Den hittas i din poddspelare, på sin hemsida, eller via RSS-länken.

Den svenska bloggen täcker mer avslappnade saker som mat och trädgård.

Är du utmattad?
Utarbetad, slutkörd och sönderstressad?
“Utbränd”?
“Gått in i väggen”?
Faktiskt fått diagnosen utmattningssyndrom?

Det spelar ingen större roll vad vi kallar det, om vi pratar om samma sak. Stressen har tagit kontrollen över dig så du du inte längre känner igen dig själv.

För att bli bättre från utmattningssyndrom behöver det behandlas lämpligt. Man kan låta bli att behandla och hoppas att det går över av sig självt – men att bara hoppas på det bästa är inte mycket till strategi. Jag tycker att man bör behandla och ta tag i situationen. Varför har det blivit som det blivit och hur kan man undvika att det blir så igen?

Är du deprimerad?
Känns det hopplöst och ointressant?
Är håglöshet och negativitet övervägande?

Negativa känslor i majoritet. Sömnproblem och ångest. Trötthet, eventuellt kognitiva bekymmer och det mesta verkar ovanligt krasst och mörkt. Ingenting roar som det tidigare gjort…

Utan lämplig behandling är det vanligt att se att det bara fortsätter år ut och år in. Hos mig lokalt i Uppsala hamnar oftare de mer långdragna varianterna, kanske dystymi eller depression “som bara inte ger med sig” efter en vända anti-depressiva eller två, även kallad behandlingsresistent depression.

Lider du av långvarig smärta?
Kanske började det som något som borde läka och du hade hopp – eller har du en livslång skada eller diagnos?

Tär det? Har det gjort det ett bra tag nu? Tar det mer än sin beskärda plats i alla delar av livet och förstör praktiskt taget allt du en gång älskade? Det är möjligt att behandla på fler nivåer än med bara läkemedel.

Är du nyfiken på ämnet och vad jag gör?

Skriv ner ett namn och en mailadress nedanför så uppdaterar jag dig om jag skapar eller skriver någonting. Är du nyfiken på vad mailen brukar innehålla, så klicka på “View previous campaigns.”-knappen.

Du behöver inte oroa dig för att jag skriver överväldigande ofta. Det tar mig längre tid att skapa det hela än det tar dig att konsumera det.

Så, vill du ha nyheter, blogposter eller vad det nu kan råka bli som dyker upp – skriv upp dig nedanför!

Subscribe

* indicates required

View previous campaigns.

I sorgligt stor utsträckning faller de här kategorierna människor mellan stolarna.

… eller får åtminstone inte hjälp som är fullgod nog. Den gemensamma nämnaren är inte sällan “livet i stort” och någon slags livspussel som inte går ihop. Det går eventuellt hand i hand med patologi, genetiska bekymmer eller sociala situationer som försvårar mer än man orkar med.

Ett livspussel som man inte orkar lägga själv för att det är för jobbigt och svårt kan i sin tur ge en nedåtgående spiral med ännu mindre kapacitet och ett ännu rörigare pussel. Åtgärderna man får hjälp med inom vården är i stor utsträckning medicinering om något, snarare än att ta tag i problemen och lösa dem.

Det som syns och märks, stressen, det depressiva eller smärtan kan vara symptom på någonting trasigt som inte nödvändigtvis behöver vara patologiskt, där för alltid eller svårt att göra någonting åt. Problemen eller symptomen är inte nödvändigtvis problemet i sig, även om det kan kännas så.

Hamnar man hos specialister för besvären man har kan det passa klockrent! Om man inte också råkar ha besvär som är utanför specialistens område. Det tar de nämligen ogärna i.

Utmattning kan behöva en handfull specialister såsom läkare/psykiater, fysioterapeut, psykolog, kurator och arbetsterapeut för att nudda vid alla områden med landstingets spetskompetens. Den är ofta klurig att få tag i, vilket skulle kunna vara en del av att stressproblematik ofta ignoreras tills man är förstörd som människa.

När man nått botten tar det i regel lång tid att komma tillbaka – och lång tid här är månader eller år.
“Från grå och gråtandes till gul och glad” är en talande blogpost med hur det gick till med en av mina utmattade klienter. Posten är absolut läsvärd om man är utmattad och nyfiken på hur situationen är och har varit för andra.

Deprimerade personer kan behöva både psykiater, psykolog och annat, men det är fasligt sällan det behandlas genom att se till hela individen och allt vad den behöver, trots att det verkar fungera hysteriskt bra i många fall. Depression kan kosta praktiskt taget all livskvalitet och är inget som nödvändigtvis bara löser sig självt. Det är ingen förkylning. För att få ändring behöver man aktivt göra någonting.

Det kan pågå i många år om ingenting ändras – och det verkar vanskligt att bara förlita sig på att medicinera det. Klicka här för att komma till Annes berättelse om sitt val att börja terapin hos mig. Några glada ord hon skrev efter projektet hittar man en bit ner här.

Smärtpatienter behöver precis det samma. En helhetsbild. Forskningen säger det mer och mer och oftare och oftare numera. Vi vill se till hela individen, för det är en människa och den är komplex. Långvarig smärta påverkar på alldeles för många sätt för att det ska räcka med läkemedel.

Verkligheten säger däremot att medicinering är det som gäller. Smärta kan uppkomma av stress över lång tid eller depression. Mycket smärta uppkommer förstås av helt andra skäl där det finns mer eller mindre bra anledningar för den att kvarstå, men gemensamt för all smärta är att det finns fler verktyg att behandla lidandet med än bara piller.

Problemen som inte tas om hand på ett fullgott sätt leder till allt från “bara lidande och lägre livskvalitet” till komplett oförmåga att utföra det man vill och borde i livet – inklusive arbetslivet – eller i en del fall så långt som till döden, eventuellt genom självmord. “Under 2020 dog 1 168 personer av säkert fastställda suicid i Sverige… Ytterligare 273 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men där avsikten inte kunnat styrkas… Bland unga personer (15–29 år), som har lägre risk än äldre att avlida till följd av sjukdom, stod suicid för 32 procent av alla dödsfall 2020.”

Överväldigande stress och depression som leder till komplett hopplöshet,
och smärta som aldrig ger med sig –
där man inte ser någon utgång,
är antagligen en stor del av livet hos de som går den vägen.

Varför behandla alla tre?

Något som det sällan pratas om är att det ena verkar kunna ge det andra när det kommer till de här tre. De går hand i hand i hand. Det är något jag förklarar i blogposten nedan:

Boken!

Att den ena skulle kunna ge den andra och eventuellt den tredje gör det hela mer komplext. Problemen är komplexa, breda, djupa och kräver i regel massor med både tid och engagemang för att göra någonting åt. Därför skrev jag en BOK. Det är det absolut smidigaste sättet att få en bra inblick i hur jag resonerar kring, och hur jag tar hand om, mina klienter. Boken hittas genom menyn i överkant eller genom att klicka här.

Statistik

Stress. Mängden som är stressade – eller som faktiskt är sjukskrivna av att de är stressade – verkar gå åt helt fel håll.Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar. Tiden man är sjuk och sjukskriven har ökat över tid. Inom den stressrelaterade psykiska ohälsan har ”utmattningssyndrom” ofta halvårslånga sjukfall jämfört med ”akuta stressreaktioner” som varar drygt en månad.”

Enligt folkhälsomyndigheten känner sig 14% av de mellan åldrarna 16 och 84 stressade. Den siffran skulle jag kunna tänka mig missar en hel del människor ändå. De som inte känner sig stressade, inte svarar på undersökningar eller inte tänker på det – men en vacker dag rasar komplett utan att de riktigt fattar vad som hände. Det har hänt förut, så det vore inte första gången.

Hjärnfonden säger att drygt hälften av alla sysselsatta, 53 procent, säger att de har alldeles för mycket att göra. 74 200 svenskar var sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa 2016 varav 76 % var kvinnor. Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent där psykisk ohälsa står för närmare 60 procent av denna ökning enligt Stressforskningsinstitutets siffror från 2017.
Arbetsmiljöverket anser att stress och psykiska påfrestningar var de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär under 2016, för både kvinnor och män.
WHO säger att psykisk ohälsa är det snabbast växande, och det största hotet mot människors hälsa i framtiden.

På tio år har sjukskrivningarna för utmattningssyndrom mer än fördubblats. Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet, tror att just arbetsmiljön är en viktig anledning till att de höga talen håller i sig.”

Depression besvärade ungefär 1% av alla födda i början av 1900-talet, resonerar en del. Idag får en av fyra kvinnor och en av tio män symptom nog för att det ska räknas som “egentlig depression” någon gång i livet. Det gör det till en av de största folksjukdomarna.
Andra siffror är:
Ungefär 15-20% är deprimerade just nu.
50% av alla kvinnor och 25% av män drabbas någon gång.
20% mår någon gång i livet tillräckligt dåligt för att de ska få vård för det.

2020 var det 41% av befolkningen som besvärades av oro eller ångest, 4% fick en diagnos relaterad till depression och 7-8% av befolkningen “bedömdes ha en allvarlig psykisk påfrestning”.

Smärta och värk besvärar närmare hälften av alla människor i Sverige på något plan, och 1.5 miljoner människor lider av svår smärta. “Smärta är den vanligaste orsaken till besök i primärvården. Långvarig smärta utgör tillsammans med psykisk ohälsa de vanligaste orsakerna till långtidssjuk- skrivning, och ofta finns samsjuklighet mellan diagnoserna. Långvarig smärta är ett påtagligt folkhälsoproblem i Sverige…”

Varför och hur görs det?

Därför hjälper jag dem som är utmattade av stress, lider av depression eller långvarig smärta att återigen ta kontroll över livet och bli sina bästa jag. Det görs genom en bred approach som ser till hela individen. Ett eklektiskt och bredare tillvägagångssätt för att uppnå ett idealt resultat. Det inkluderar ofta fysisk aktivitet och vid tillfälle manuell terapi om det verkar lämpligt. Det kommer alltid att innefatta att ta eget ansvar och förhålla sig till verkligheten – acceptans. Något som ofta visar sig vara svårt, men som är absolut nödvändigt.

Folk är komplexa och livet är brett, så det verkar nödvändigt att inte stirra sig blind på enstaka symptom eller små delar. Därför krävs i regel beteendeförändringar och inte sällan behöver man se över många saker, exempelvis träning, kost, sociala aspekter och lösningar på sömnproblem. Pacing, KBT/ACT och att reflektera över vad som på riktigt är av värde i livet för att därefter kunna återgå till att börja fokusera på vad som är viktigt kan vara andra viktiga verktyg. Problemlösning och att lägga det där vardagspusslet verkar ofta vara väsentliga delar.

Eget ansvar för att ändra tillvaron.
Det kommer med stor sannolikhet krävas att du lär om och lär nytt.
Målsättningen är att du ska bli lugnare, mer tillfreds, mer smärtfri och självständig
du ska inte behöva vara beroende av andra.
Ingen kan magiskt trolla bort problemen –
men det är inte omöjligt att jag kan lära dig att ta hand om dem.

Det görs antingen genom fysiska möten för coachning och hjälp med bland annat beteendeterapi, rehabilitering och manuell terapi för att minska smärt eller på distans digitalt.

Den digitala lösningen är för att kunna nå fler personer än jag annars kan pga. de geografiska begränsningarna. Det är pandemi-säkert och utan restid och har visat sig fungera utmärkt. Det går att lära ut även på distans, som vi märkt att fler och fler gått över till under pandemin. Att lära-, prata om- och att ta hand om livet och alla dess aspekter skiljer inte särskilt mycket från andra möten som går att ha digitalt. Det som blir desto svårare är manuella terapier – men idealt är ändå att du lär dig ta hand om dig själv, vilket går fint att lära ut den här vägen.
Mindre restid och mindre beroende av andra gör dig mer självständig.

Dolor
Lyckan hittar inte sig själv…

Lycka brukar man få söka aktivt efter för att hitta. Inget löser egentligen någonsin sig självt. Att göra som du gjort hittills har lett dig till där du är idag. Om du strävar efter något annat krävs att du gör något annat – och förändring är svårt. Det kräver arbete och ansträngning som inte sällan inkluderar motgångar. Då lär man sig av det och provar igen.

En parallell kan vara att när du letar efter fyrklöver så KAN du leta efter dem utan att ha en aning… Eller så skulle du kunna fråga någon som redan gjort misstagen och letat klart där de inte finns. Jag kan hjälpa dig för att jag har en aning om var de finns.

För att hitta verktygen du behöver för att bli bättre när stress, depression och smärta är problem så kan du leta i veckor och månader, och utbilda dig ordentligt för att hitta dem – eller göra det lättare alternativet, fråga någon som redan vet hur man gör. Kolla med någon som redan har hittat verktygen – för det är svårt ÄNDÅ många gånger. Trots att man gör rätt och strävar åt rätt håll så kan det ofta vara väldigt besvärligt för ingenting löser någonsin sig självt. Så det behöver fortfarande göras. DET är det jobbiga. HUR är det SVÅRA.

Att göra som du gjort hittills har lett dig till där du är idag.
Om du strävar efter något annat krävs att du gör något annat – och förändring är svårt.
Det kräver arbete och ansträngning som inte sällan inkluderar motgångar.

Jag älskar att guida och leda människor genom den resan. De jag gjort det tidigare med har fått fantastiska resultat och i många fall fått hela livet tillbaka. “Om det inte vore för dig hade jag varit död”.

Men för att få till de fina resultaten måste man se till rätt saker och inte sällan brett, återigen. Livet som helhet, kroppen och det som sitter mellan öronen.

Målsättningen från mitt håll är att få dig bättre och självständig. Med tidigare klienter så har det varit vanligt att se att de inte behöver någon mer lösning än den jag har att erbjuda.

Värt att nämna är att som anställd i Sverige så är det arbetsgivaren som har ansvar för din arbetssituation.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du som är anställd inte får fysiska eller psykiska besvär av ditt arbete. Arbetsmiljön ska vara utformad på ett sätt som förebygger stress och stressrelaterade sjukdomar hos de anställda. Det är chefen som är arbetsmiljöansvarig och som ska signalera till ledningen när arbetsmiljön är ohållbar. Själv har du ett ansvar att berätta för din chef om du mår dåligt på grund av din arbetssituation.”

Gör inte arbetsgivaren någonting så behöver du göra det på egen hand. Det är ditt liv och ditt ansvar – där jag mer än gärna hjälper dig om du är i en sits där jag kan bidra. Eventuellt är lösningen att sjukskriva dig så fort som möjligt eller att byta arbetsplats. Blandar du in mig så ser jag uteslutande till ditt bästa om din arbetsgivare inte anpassar för att du ska ha det bra. Hjälper arbetsgivaren till, samarbetar och vill dig ditt bästa så brukar det anpassas på jobbet och det brukar vara märkbart lättare att få till pusslet på ett bra sätt.

Samhället är ingenting annat än en samling individer. De, där du är inkluderad, behöver enskilt må bra för att ha kapacitet för att kunna göra bra saker på bra sätt. Är du nöjd, glad och tillfreds så kan du interagera med, bidra till och hjälpa andra bättre för att vi ska kunna få en bättre tillvaro. Om du är arbetsgivare så gäller det samma både dig och dina anställda. För att både du och dina anställda ska kunna prestera och göra bra saker behöver ni må bra nog för att bry sig och ha energi nog. För att ha det behöver livet som helhet fungera.


Jag beskrev dig nyss åt min mamma som OVÄRDERLIG. Du ÄR ovärderlig. Alltså verkligen….

A.Å

Du har gjort mer för mig idag än vad min psykolog har gjort för mig på ett år.

L.T

Vet du vad jag älskar med dig? Att du blir så glad för min skull och för mina framsteg att det börjar lysa om dig. Det ger mig mer uppmuntran och energi att gå framåt. Att någon kan vara glad och nöjd på riktigt – för det jag gör.

A.R

Patric, tack för att du inte bara hjälpte mig att bli kvitt min depression och smärta med ditt coachande, nålande och din positiva attityd, men även för att du fick mig att börja träna (och tycka det är kul!) och ha energi kvar! Som jag sa sist vi sågs, vi gjorde detta tillsammans!

C.S

fatolj


Trött på din situation?
Redo för förändring?
Fråga, så ser vi om jag kan hjälpa dig…
Kontakt