Dolor

Är du utmattad?
Utarbetad, slutkörd och sönderstressad?
”Utbränd”?
”Gått in i väggen”?
Faktiskt fått diagnosen utmattningssyndrom?

Det spelar ingen större roll vad vi kallar det, om vi pratar om samma sak och stressen tagit kontrollen över dig så du du inte längre känner igen dig själv.

Är du deprimerad?
Känns det hopplöst och ointressant?
Är håglöshet och negativitet övervägande?

Negativa känslor i majoritet. Sömnproblem och ångest. Trötthet, eventuellt kognitiva bekymmer och det mesta verkar ovanligt krasst och mörkt. Ingenting roar som det tidigare gjort…

Lider du av långtidssmärta?
Kanske började det som något som borde läka och du hade hopp – eller har du en livslång skada eller diagnos?

Oavsett vilket är det möjligt att behandla på fler nivåer än med bara läkemedel. Tär det? Har det gjort det ett bra tag nu? Tar det mer än sin beskärda plats i alla delar av livet och förstör praktiskt taget allt du en gång älskade?

I sorgligt stor utsträckning faller de här kategorierna människor mellan stolarna eller får åtminstone inte hjälp som är fullgod nog. Den gemensamma nämnaren är inte sällan ”livet i stort” och någon slags livspussel som inte går ihop – eventuellt ihop med patologi, genetiska bekymmer eller sociala situationer som försvårar mer än man orkar med. Ett livspussel som man inte orkar lägga själv för att det är för jobbigt och svårt som i sin tur ger en nedåtgående spiral med ännu mindre kapacitet och ett ännu rörigare pussel. Åtgärderna är i stor utsträckning medicinering om något, snarare än att ta tag i problemen och lösa dem. Stressen, det depressiva och smärtan är nämligen ofta bara symptom på någonting trasigt. Det är inte nödvändigtvis problemet i sig, även om det kan kännas så.

Hamnar man hos specialister för besvären man har kan det passa klockrent, om man inte också råkar ha besvär som är utanför specialistområdet. En utmattning kan behöva en handfull specialister såsom läkare/psykiater, fysioterapeut, psykolog, kurator och arbetsterapeut för att nudda vid alla områden. Någon som lider av depression kan behöva både psykiater, psykolog och annat, men det är fasligt sällan det behandlas genom att se till hela individen. Det samma gäller smärtpatienterna; forskningen säger att vi vill se till hela individen – verkligheten säger att medicinering gäller.

Problemen som inte tas om hand på ett fullgott sätt leder till allt från ”bara lidande” och lägre livskvalitet till komplett oförmåga att utföra det man vill och borde i livet – inklusive arbetslivet – eller i en del fall så långt som till döden, eventuellt genom suicid. ”Under 2020 dog 1 168 personer av säkert fastställda suicid i Sverige… Ytterligare 273 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men där avsikten inte kunnat styrkas… Bland unga personer (15–29 år), som har lägre risk än äldre att avlida till följd av sjukdom, stod suicid för 32 procent av alla dödsfall 2020.”

Överväldigande stress,
depression som leder till komplett hopplöshet och
smärta som aldrig ger med sig – där man inte ser någon utgång
är antagligen en stor del av livet hos de som går den vägen.

Stressproblematik ignoreras tills man är förstörd som människa. När man nått botten där tar det i regel lång tid att komma tillbaka; lång tid här är månader eller år.
Depression kan kosta praktiskt taget all livskvalitet och är inget som nödvändigtvis bara löser sig självt. Det kan pågå i många år om ingenting ändras – och det verkar bra lurigt att bara förlita sig på att medicinera det.
Smärta likaså. En del smärta uppkommer av stress över lång tid eller depression och en del smärta uppkommer av helt andra skäl där det finns mer eller mindre bra anledningar för den att kvarstå, men det finns fler verktyg att behandla det med än bara piller.

Mängden som är stressade – eller som faktiskt är sjukskrivna av att de är stressade – verkar gå åt helt fel håll.Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden har ökat över tid… Inom den stressrelaterade psykiska ohälsa har dock ”utmattningssyndrom” ofta halvårslånga sjukfall jämfört med ”akuta stressreaktioner” som varar drygt en månad.” Enligt folkhälsomyndigheten känner sig 14% av de mellan åldrarna 16 och 84 stressade. Den siffran skulle jag kunna tänka mig missar en hel del människor ändå. De som inte känner sig stressade, inte svarar på undersökningar eller inte tänker på det – men en vacker dag rasar komplett utan att de riktigt fattar vad som hände. Det har hänt fol förut, så det vore inte första gången…

På tio år har sjukskrivningarna för den kategorin mer än fördubblats…. Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet, tror att just arbetsmiljön är en viktig anledning till att de höga talen håller i sig.”

Här i Sverige tyder en del siffror på att närmare hälften lider av värk på något plan och 1.5 miljoner människor lider av svår smärta. ”Smärta är den vanligaste orsaken till besök i primärvården. Långvarig smärta utgör tillsammans med psykisk ohälsa de vanligaste orsakerna till långtidssjuk- skrivning, och ofta finns samsjuklighet mellan diagnoserna. Långvarig smärta är ett påtagligt folkhälsoproblem i Sverige…”

2020 var det 41% av befolkningen som besvärades av oro eller ångest, 4% fick en diagnos relaterad till depression och 7-8% av befolkningen ”bedömdes ha en allvarlig psykisk påfrestning”. Andra siffror är att ungefär 1/5-1/6 är deprimerade just nu. 1/2 kvinnor har det någon gång och 1/4 män har det någon gång och 1/5 mår någon gång i livet tillräckligt dåligt för att de ska få vård för det.

Det är varför jag hjälper de som är utmattade från långtidsstress, lider av depression eller långtidssmärta att återigen ta kontroll över livet och bli sina bästa jag genom en bred approach som ser till hela individen. Ett eklektiskt och bredare tillvägagångssätt för att uppnå ett idealt resultat. Det inkluderar ofta fysisk aktivitet och vid tillfälle manuell terapi om det verkar lämpligt. Det kommer alltid att innefatta att ta eget ansvar och förhålla sig till det som är som det är. Folk är komplexa och livet är brett, så det verkar nödvändigt att inte stirra sig blind på enstaka symptom eller små delar. Det görs med allt från beteendeförändringar och träning till kost, sociala aspekter och lösningar på sömnproblem till pacing, KBT/ACT och att reflektera över vad som på riktigt är av värde i livet för att därefter kunna återgå till att börja fokusera på vad som är viktigt. Problemlösning och att lägga det där vardagspusslet verkar ofta vara väsentliga delar av vad som behövs.

Eget ansvar för att ändra tillvaron.
Det kommer med stor sannolikhet krävas att du lär om och lär nytt.
Målsättningen är att du ska bli lugnare, mer tillfreds, mer smärtfri och självständig
du ska inte behöva vara beroende av andra.
Ingen kan magiskt trolla bort problemen –
men det är inte omöjligt att jag kan lära dig att ta hand om dem.

Det görs antingen genom fysiska möten för coachning och hjälp med bland annat beteendeterapi, rehabilitering i privat gym och manuell terapi för att minska smärt eller genom att göra det hela digitalt. Den digitala lösningen är för att kunna nå fler personer än jag annars kan pga. de geografiska begränsningarna. Pandemi-säkert och utan restid! Det har visat sig fungera utmärkt att lära ut även på distans, som vi märkt att fler och fler gått över till under pandemin. Att lära-, prata om- och att ta hand om livet och alla dess aspekter skiljer inte särskilt mycket från andra möten som går att ha digitalt. Det som blir desto svårare än manuella terapier – men idealt är ändå att du lär dig ta hand om dig själv, vilket går fint att lära dig den här vägen.
Mindre restid och beroende av andra – mer självständig.

2021 05 20 20.54.55 rotated
Lyckan hittar inte sig själv…

Man brukar få söka aktivt efter den. Inget löser egentligen någonsin sig själv. Att göra som du gjort hittills har lett dig till där du är idag. Om du strävar efter något annat krävs att du gör något annat – och förändring är svårt. Det kräver arbete och ansträngning som inte sällan inkluderar motgångar. Då lär man sig av det och provar igen.

Värt att nämna är att som anställd i Sverige så är det arbetsgivaren som har ansvar för din arbetssituation.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du som är anställd inte får fysiska eller psykiska besvär av ditt arbete. Arbetsmiljön ska vara utformad på ett sätt som förebygger stress och stressrelaterade sjukdomar hos de anställda. Det är chefen som är arbetsmiljöansvarig och som ska signalera till ledningen när arbetsmiljön är ohållbar. Själv har du ett ansvar att berätta för din chef om du mår dåligt på grund av din arbetssituation.”

Gör inte arbetsgivaren någonting så behöver du göra det på egen hand. Det är ditt liv och ditt ansvar – där jag mer än gärna hjälper dig om du är i en sits där jag kan bidra. Eventuellt är lösningen att sjukskriva dig så fort som möjligt eller att byta arbetsplats. Blandar du in mig så ser jag uteslutande till ditt bästa om din arbetsgivare inte anpassar för att du ska ha det bra. Hjälper arbetsgivaren till, samarbetar och vill dig ditt bästa så brukar det anpassas på jobbet och det brukar vara märkbart lättare att få till pusslet på ett bra sätt.

Samhället är ingenting annat än en samling individer. De, där du är inkluderad, behöver enskilt må bra för att ha kapacitet för att kunna göra bra saker på bra sätt. Är du nöjd, glad och tillfreds så kan du interagera med, bidra till och hjälpa andra bättre för att vi ska kunna få en bättre tillvaro. Om du är arbetsgivare så gäller det samma både dig och dina anställda. För att både du och dina anställda ska kunna prestera och göra bra saker behöver ni må bra nog för att bry sig och ha energi nog. För att ha det behöver livet som helhet fungera.


Jag beskrev dig nyss åt min mamma som OVÄRDERLIG. Du ÄR ovärderlig. Alltså verkligen….

A.Å

Du har gjort mer för mig idag än vad min psykolog har gjort för mig på ett år.

L.T

Vet du vad jag älskar med dig? Att du blir så glad för min skull och för mina framsteg att det börjar lysa om dig. Det ger mig mer uppmuntran och energi att gå framåt. Att någon kan vara glad och nöjd på riktigt – för det jag gör.

A.R

Patric, tack för att du inte bara hjälpte mig att bli kvitt min depression och smärta med ditt coachande, nålande och din positiva attityd, men även för att du fick mig att börja träna (och tycka det är kul!) och ha energi kvar! Som jag sa sist vi sågs, vi gjorde detta tillsammans!

C.S

fatolj


Trött på din situation?
Redo för förändring?
Fråga, så ser vi om jag kan hjälpa dig…
Kontakt