fbpx

Trädfällning i Uppland

Trädfällning i Uppland.

valter man stora lonnar blir man glad

Det finns de som besväras av träd – då får titta till just träd! Vill man ha hjälp med trädfällning i uppland så kanske jag kan hjälpa till.

De som har velat ha hjälp med trädfällning har ofta velat ha hjälp med:

  • Gallra.
  • Trädfällning för att minimera risken att få träd som faller på huset när det blåser.
  • Trädfällning för att bli av med träd som står nära nog för att skada hus och grund.
  • Beskärning.
  • Röja gammal gårdsyta som fått stå länge nog för att bli praktiskt taget igenväxt.
  • Glesa ut dungar och små skogspartier för att de ska kännas mindre som skog och mer som tomt.
  • Få skogstomten ljusare och finare.
  • Få skogstomten röjd för att faktiskt kunna använda ytorna, snarare än att äga vildvuxen mark helt utan nytta.
  • Bredda skogsväg ner till tomt.
  • Plocka undan träd och buskar i anslutning till väg för att minska risken för orm som utgjort risk för hund på gården.

Har man en liten skogstomt så kan det bli väldigt märkbar skillnad av att glesa ut den lite. Hur mycket och om det är en bra idé är såklart beroende på vad målet är. Att inte få träd över huset är en god början, men det kan gott finnas fler skäl. 

Kan användas för att få det rent, fint, snyggt, ordnat och sådär – eller för att faktiskt få skillnad i produktionen man är ute efter. Varför man fäller träd är individuellt. En del vill bara bli av med det hela och en del är just ute efter att använda träden.

Rensar man upp på en gammal gård så kan det gå från känslan av fallfärdigt, igenvuxet och ruckel till trädgård och riktigt trivsamt. Ska man däremot avverka större ytor och få till kalhyggen så är det nog någon annan än mig man hör av sig till. Det har absolut hänt att jag har varit med och fällt 100+ träd på samma ställe för hand för att man vill göra det relativt skonsamt och inte förstöra hela naturen i med stora, tunga maskiner. Men är skogen till för att producera och göra skog som sen ska till industrin – då gör det sig bäst med maskiner som är lämpade för det. “Mindre jobb” där det man inte vill skövla hela skogar, men där det å andra sidan kan krävas ordentligt med jobb, kan absolut lämpa sig att man gör mer för hand.

Trädfällning kan ju vara de typiska större träden man tänker på…

Man kan vilja få dungar och ytor snyggare.

Här, bland massa gamla stenbumlingar, precis intill hästhagen och med gamla järnrör och taggtråd inblandat…

Ägaren ville ha det bortforslat en liten bit för att elda så småningom och jag fokuserade på att spara framför allt det som gav frukt och bär, för att det är mysigare för barnen. =)

En gård som växt igen ganska ordentligt kan bli väldigt luftig och härlig om man bara ger den tid och motorsåg.

Här nere jämför vi lite:

Bassang fore rensning vBassang efter rensning v 1
Bassang fore rensning hBassang efter rensning h
Framsida fore rensningFramsida efter rensning
Framsida t h fore rensningframsida t h efter rensning
fore passage rensningefter passage rensning 1

Ibland måste det fällas manuellt för hand för att ingenting annat kommer åt.

Antingen för att det är trångt, eller för att det är ett enda stort trassel av alltihop.

Granhäckar och små bortglömda områden med sälg och annat som bara blir många mindre blir mer än gärna trassligt och svåråtkomligt

Man kan behöva städa i efterhand för att någonting fallit spontant.

Myror kan vara ett skäl till att träd faller.

Eller så kan man vilja minska risken för att det faller spontant.

Röta är ett skäl. Olämplig placering är ett annat – och andra sjukdomar och barkborrar är vanliga skäl till att det blir nödvändigt.

Gallring

Behöver inte nödvändigtvis vara bara för att öka produktionen i skogen, även om det väl kan vara det också. Bor man på ett par tusen kvadratmeter så kan det göra mycket för utseendet och för hur trevlig tomten blir också.

fore 1efter 1
fore 2efter 2
fore 3efter 3

Ibland kan man behöva rädda luftlinor och liknande.

Lämna ett svar