fbpx

Träflis

Göra träflis av materialet?

Mnja, det blir inte mycket flis av träflis… Eller av träd, generellt, även om man kan tänka sig att det borde finnas värde i det. Vid mindre arbeten har det visat sig att materialet i sig ofta har väldigt ringa värde vid en försäljning, om man känner för att försöka så brukar det behövas ganska många träd för att vara värt besväret. Kan man däremot använda det själv så får det ju ett värde.

Apropå faktisk träflis, så har det visat sig att det i relativt stor utsträckning går fortare att flisa stora delar av grenar och toppar än att köra riset till tippen som det är. På så sätt går det att åka märkbart färre gånger i och med att det blir så pass mycket mindre volym – eller så kan man använda det i trädgården där det kom ifrån. Och just det där mindre, pinnar, sly, grenar, toppar och… sånt man kan tänka sig att man knappt kan ha till något, blir det ofta väldigt mycket av när man håller på och rensar.

Där finns ett par skäl till förkärleken jag har till att flisa materialet. Kompost och nedbrytning är hur det borde gå till, tänker jag. Om den enda snitsen är att man sparar in ganska mycket körande, frakt och krångel genom att flisa det som blir så får väl det räcka bra.

Det kan bli så väldigt väsentligt mycket mindre volym – och brytas ner fasligt mycket fortare. Från kubikmeter till något man promenerar iväg med i nävarna på tre vändor. Fyra ordentliga påsar och en skottkärra (det runt omkring är sedan gammalt!), är resultatet av en hög pinnar efter att ett gäng äppelträd beskurits. Högen var ungefär en manshöjd hög och praktiskt taget fyllde utrymmet vi ser bakom maskinen mellan de tre mindre träden och häcken. Plötsligt lätt att flytta, eller något man kan ha till något, om man skulle föredra det!

Träflis
Har man industri-stora mängder är det förstås rimligt att använda sig av desto större maskiner.
Men är det någon halvtimme till tippen så sparar man snabbt in tiden genom att flisa det som blir.

Täckodling och marktäckning för att göra gångar och sådär är inte dumma användningsområden, till skillnad från att köra iväg det till tippen.

Det finns förstås de som föredrar att köpa jord. Tycker man att det är helt rimligt att köpa jord och åka iväg med material från sin egen trädgård så är det ett sätt att göra det på. Här är då ett annat.