fbpx

Faunadepå och högstubbar

Faunadepå

Tillvägagångssättet för att få till en faunadepå är att ge trä möjligheten att bli gammalt. Istället för att köra grejer till tippen (vansinne?!) eller elda det (praktiskt och mysigt, men elda rishög är väl inte så konstruktivt?) så får det finnas kvar i trädgården eller i närheten av den och återgå till vad det en gång var, som sig bör i en gammal skog där ingen går. Fällda träd kan bli till stockar av lämplig längd och placeras sen ut på lämpligt ställe för att bli till lämplig plats för mossor, lavar och annat smått som är växtrelaterat ska kunna börja bona in sig. Här går det alldeles definitivt att stoppa det man kört i flismaskinen också.

Man kan såklart gott börja med att använda det till sin täckodling och till sina gångar, men när det inte behövs mer så landar det med det andra i depån. Stoppas det lite här och där så kommer det också att förmultna just här och där. Gott om mikroliv vill vi ju ha i hela trädgården.

Smått i form av mossor, lavar och svampar lever tillsammans med insekter som gör sin grej. Någonting flyttar in och gör små hål i veden som någon annan använder nästa år. Insekter attraherar fåglar och det fysiska skyddet drar till sig lite större djur, både sommar och vinter.

www.skogssällskapet.se besvarar frågan med “vad är en faunadepå?” såhär:“En faunadepå är en utplacerad hög med stockar, stubbar eller grenar som skapas med syftet att stärka den biologiska mångfalden. Hotade arter som är beroende av död ved får en chans att överleva och sprida sig i omgivningarna. Faunadepåer är inte bara positiva för insekter, mossor och svampar – de kan också utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel igelkottar och fladdermöss. En ökad insektsfauna gynnar även fågellivet.”

En söndagskväll i mars kan se ut ungefär så här när man skapar en faunadepå

I mångt och mycket är målet att stockar, pinnar, kvistar, stubbar och grenar av olika ålder och förmultningsgrad städas ihop till en prydlig nog hög för att man ska stå ut med att titta på den – och sen städar man upp lite flis, löv och allmänt uppepå för att snygga till. Ska den vara på tomten så blir det roligare om den inte blir för hög eller anskrämlig.

I det här fallet började det med ett gammalt äppelträd som legat och skräpat, där jag gott och väl bara kunde fortsätta på samma ställe. Kapa av det som pekar uppåt för att det ska vara lågt nog för att inte synas i onödan och på med mer material.

Faunadepåer och plantering

Ibland har man inte hur mycket plats som helst – men skulle ändå vilja ha plantor. Ibland har man himla gott om pinnar, bröte och material – men inte de där kubikmetrarna med jord som skulle kunna vara “nödvändigt”. Då är det inte konstigare att plantera något i någonting som närmar sig en faunadepå än det är att sätta ut någonting i komposten, tänker jag. Tomater och squash och sådär bor ju gärna i en kompost för att det är gott om liv, fukt och näring.

Finns det bara tillräckligt med material att sätta rötter i och nog med vätska och näring, så står plantor mer än gärna bland blandat bröte också. Över tid bryts det ner och bidrar till mer näring.

Högstubbar

Är väldigt det samma, men de står upp. Du behöver inte kånka, släpa, bygga, stapla och krångla ett dugg. Vilket ju gör det himla listigt.

De står ju upp från början – och är lite sisådär per se mer naturliga – så de är från början snyggare, men kan behöva putsas för att det ska bli snyggare, praktiska och säkra.

Att göra högstubbarna är generellt lite krångligt om man ska göra det av ett helt träd och utan att klättra eller lyftas upp på något vis… men om det på något smidigt sätt löser sig självt så är ju inte det något problem! Så högstubbar är generellt praktiska om det löser sig självt med ganska lite jobb – eller om man ändå är uppe och klättrar eller så. Nedanför här är ett äppelträd som blivit totalt övertaget av myror. När det ger en handfull äpplen totalt på en säsong så är det kanske dags att tacka för kaffet. Då kunde det gott bli en kul grej istället, som står och gör nytta på något annat sätt än som äppelträd.

Stormfällda träd

Tenderar att lösa det själva på ett snyggt sätt. Då landar man i att bara snygga till och säkra om rådet, om man är intresserad av att ha en miljö med dött trä som kan hjälpa saker att leva.