fbpx

Rut-avdrag

Rut-avdrag

Du kan använda dig av RUT-avdrag vid trädfällning och beskärning av träd och buskar, vilket besparar dig upp till halva arbetskostnaden.

Det görs dessutom på ett enkelt sätt – avdraget dras som en rabatt på din faktura eller betalning och ansökan skickas in från mitt håll, inte ditt. Om skatteverket godkänner avdraget kommer det sen förifyllt i din deklaration. Nödvändigt är för all del att du betalat tillräcklig med skatt under inkomståret för att kunna utnyttja RUT-avdraget då det är bland annat din inkomst och andra avdrag du gör som styr hur mycket du får nyttja.

Du som köpare ansvarar för att alla villkor för RUT-avdraget är uppfyllda. Om skatteverket inte godkänner avdraget för RUT skickas en kompletterande faktura på restbeloppet.  Är du osäker på om det går att använda och om du är berättigad till avdrag så använd skatteverkets hemsida för att säkerställa det innan vi sätter igång.

Här kan du räkna ut RUT-avdraget du är berättigad till: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/uppskattadittrotochrutavdrag.4.d5e04db14b6fef2c8698ac.htmlhttps://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/rotochrutminaavdrag.4.76a43be412206334b89800016638.html

Allmän information om RUT-avdraget hittas här: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarutavdrag.4.3810a01c150939e893f2b9d.htmlhttps://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/saharfungerarrotochrutavdraget.4.d5e04db14b6fef2c866097.html

Väsentligheter som behöver uppfyllas för att du ska vara berättigad till avdraget är bland annat att:

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
  • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
  • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för RUT.
  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
  • För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs.
  • Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad.
  • Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

Exempel på aktiviteter godkända för RUT-avdrag är beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar. Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning, krattning och klippning av häck/buskar – men också  kompostering och samlande av trädgårdsavfall inför bortforsling. Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort ingår de med.

Om något skulle gå som “städning” (brett begrepp?) så täcks det också. “Som privatperson i Sverige får du göra rutavdrag på 50% på arbetskostnaden för hushållsnära tjänster, dvs. inte på materialkostnaden eller liknande utan endast kostnaden för arbetstiden. Rut-avdrag vid flyttstädning får göras, oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller hus.”

Kostnader för maskiner, resor och förbrukningsvaror såsom bensin och olja ingår däremot inte.