fbpx

Vad påverkar din smärta?

I mitt tidigare inlägg nämnde jag begreppet central sensitisering, kort sagt att om hjärnan retas med tillräckligt många smärtsignaler kommer den till slut bli extra bra på att tolka signaler som just smärta. I kroppen har vi sensorer som kallas för nociceptorer. Deras arbetsuppgift är ta emot stimuli (tex smärta) och skicka dessa vidare till ryggmärgen som i sin tur avgör om signalen ska skickas vidare till hjärnan eller om det inte behövs. Ryggmärgen fungerar som en typ växeltelefonist kan man säga! Nociceptorerna fungerar som en utkik på ett skepp vars uppgift är att larma om man ser något som potentiellt kan vara ett hot. Kaptenen (i det här fallet hjärnan) bestämmer sedan hur farligt det är och vad responsen ska bli. Om utkiken tidigare har lärt sig att allt är jätteviktigt att förmedla, kommer den också rapportera allt den ser och uppfattar till kaptenen utan urskillning och allt fler signaler kommer tolkas som smärta och fara. Har vi smärta under en lång tid, kommer det öka känsligheten på det här i grunden nödvändiga alarmsystemet. 

Det här kan ju låta lite dystert, men vet du vad det fina är? Kan vi träna hjärnan till att bli bättre på att känna smärta, borde vi ju också kunna träna den på att bli “sämre” på att känna smärta, eller hur? Detta kallas för habituering, och kommer över tid leda till att samma input kommer ge en förändrad output. Tänk på när du tex kliver ner i ett varmt bad. I början kan det kännas outhärdligt hett, men efter en stund har du vant dig och kommer inte tycka att det känns lika varmt och kanske till och med behagligt. Smärta fungerar på samma sätt!

Att leva med långtidssmärta och samtidigt faktiskt leva är fullt möjligt. Det kräver däremot att man förstår sin smärta, vad den är och hur man själv kan påverka den genom denna kunskap. För mig var den avgörande insikten när jag förstod hur mycket andra faktorer än rent fysiska förnimmelser påverkade min smärta. Varför spelar det roll kanske du undrar? Jo, för att när vi förstår att det finns flera faktorer som påverkar våra liv än bara de rent fysiska, får vi plötsligt också fler faktorer som kan vi kan påverka och därigenom påverka vår smärta. Genom att tänka på det här sättet, kommer vi på sikt att öka vår tolerans för smärta och bli mindre påverkade av den. 

I mitt första inlägg liknade jag livet som en bägare som fylls upp av många olika faktorer och till slut kan svämma över. Utifrån detta får vi då två olika alternativ, antingen kan vi göra bägaren större eller minska på faktorerna som fyller upp den. Dvs öka toleransen eller minska på det som frestar på. Det är nämligen så att när smärta kvarstår i kroppen, handlar det oftast mindre om vävnadsförändringar och skador än om alla andra saker som kan göra oss mer känsliga. De här faktorerna kan vara fysisk påfrestning, stress, mentala påfrestningar och sociala påfrestningar. Man kan ha väldigt mycket av allihopa men ändå inte ha ont, men om någon av faktorerna plötsligt ökar kan också smärtan öka. För mig var det avgörande att inse vilka av alla andra faktorer som var ett problem i mitt liv. Jag behövde förändra sociala relationer, jobba med min mentala stress och få en förståelse för vilka mina fysiska förutsättningar faktiskt var innan jag till slut kunde känna att jag “ägde” min smärta och kunde kontrollera den. Vad har du för olika faktorer i ditt liv som du tror ökar din känslighet?

Lever du med långtidssmärta, gissar jag att du har varit hos olika fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, akupunktörer eller nästan vem som helst som du har hoppats ska kunna hjälpa dig. Jag gissar även att du någon gång genom åren fått höra något av nedanstående:
“Du är sned i kroppen”
“Du har dålig bålstyrka”
“Din har svaga sätesmuskler”
“Du har en kota som sitter fel”
“Du har dålig hållning”

Alla ovanstående påstående kan vara sanna (förutom att benen i din kropp inte kommer sitta på fel plats utan betydande trauma), men faktum är att de inte behöver vara relevanta för din smärta. Titta istället på frågor som:

“Hur känns det när jag går till jobbet?”
“Hur är relationen med min partner?”
“Sover jag bra?”
“Har jag ett socialt nätverk runt mig?”

Kanske finns det något här som väcker en tanke hos dig, som du kan påverka på något sätt? Jag lämnar dig med den tanken, så går vi vidare i nästa inlägg!

Lämna ett svar