Behandlingsmetoder

PT Dry needling Massage Medicinsk laser
När är det inte lämpligt? Hur snabbt märker man skillnad?

Smärta är den främsta indikationen och det som behandlas mest på kliniken. Stelhet, snedhet eller hållningsbekymmer kan vara orsak god nog att söka för om det är ett reellt problem, men då brukar de komma tillsammans med smärta, snarare än som enda bekymmer.

Innan några behandlingsmetoder börjar användas frågas och testas det gärna så mycket som möjligt för att samla information om hur det är idag. Vi resonerar efter det kring varför och vad man kan göra åt det på annat håll snarare än att gå in med synsättet att man ska försöka behandla bort något som kan ha uppkommit utan goda nog skäl. Vi vill bli av med orsaken till problemet, inte fortsätta upprätthålla det och symptomlindra med passiva behandlingar livet ut.

Verkar problemen inte enkom grunda sig i det fysiska så ser vi framför allt till att försöka titta på vardagen, ser över beteendeförändringar och tillämpas bitar från ACT och KBT där det verkar kunna hjälpa.

PT är brett…

Här används det i regel främst för rehabilitering och smärtlindring – men ibland förbi det onda och iväg mot livskvalité och prestation.

 • Rehabilitering av smärttillstånd, idrottsskador eller efter trauman
 • Komigång träning, eller att hitta “minsta möjliga” vid smärta av för mycket inaktivitet
 • Träning speciellt inriktad på att komma tillbaka efter förlossning
 • Prehab för att förhindra framtida skador
 • Träning för att förändra sin kroppskomposition, viktupp- eller nedgång
 • Klassisk styrketräning för ökad styrka och prestation

En stor del av träningen bygger på att utbilda dig i att utföra klassisk styrke- och rörlighetsträning, och att utveckla kroppskontroll, motorik, hållning, styrka och vid behov explosivitet. Först lär du dig att använda kroppen och lyfta på ett effektivt sätt med så låg skaderisk som möjligt – för att sen kunna belasta ordentligt vid behov. Rörlighetsaspekten är viktig just för att kroppen ska kunna fungera som den ska i vardagen och i andra hand för att kunna utföra övningarna på ett så riskfritt, och biomekaniskt effektivt sätt som möjligt.

En nämnvärd del av träningen är styrke- och tyngdlyftningsinspirerad och kretsar kring flerledsövningar. Det är ett sunt sätt att lära sig använda kroppen om man framöver skulle behöva lyfta någonting ute i verkliga livet också och inte bara på gymmet. Att ha det som grund för träningen brukar vara uppskattat då det är en stor utmaning att bemästra till fullo men går tämligen fort att få tillräckligt bra ordning på för att kunna börja utföra. Ofta märker man fort tydliga framsteg i förhållandevis komplexa övningar – där man inte helt ovanligtvis redan efter en kort tid kan flytta förhållandevis mycket vikt.

Maskinpark kan ha sina fördelar, men det som används här när vi tränar är framför allt skivstänger, ställning för knäböj och bänkpress, kettlebells och gummiband – och helt vanlig egen kroppsvikt. När det gäller att lära sig att använda sin kropp tycker jag att fria vikter praktiskt taget alltid är överlägset.

Dry needling är en förtjusande teknik där mjukdelar bearbetas med nål för att uppnå avslappning i muskler och därigenom uppnå smärtlindring.
… Ibland stimuleras det också med elektricitet.

Det man framför allt är ute efter vid intramuskulärt nålande är vad man på engelska kallar local twitch response. Det sker framför allt vid direkt träff i en triggerpunkt, en liten del av en muskel som inte slappnar av trots att man faktiskt försöker slappna av i muskeln. Det leder till att delar av muskeln hastigt drar ihop sig för att sedan slappna av – inklusive delarna som tidigare inte gjorde det. Används framför allt till smärta relaterad till dysfunktionell muskulatur, vilket kan påverka andra muskler och leder i närheten.

Likheten med akupunktur verkar liten, trots att en del punkter och tekniker verkar korrelera. Man använder sig av nålar som verktyg; i övrigt är det vitt skiljda behandlingsmetoder där dry needling är västerländskt och utvecklat av västerländskt skolade läkare och akupunkturen urspringer från öst och utgår från meridianer.

Massage

Knåd, pressur och fysiskt bearbetande av muskler behandlar i det här fallet framför allt spänd muskulatur och triggerpunkter som ger smärta med målsättningen att få den att slappna av

Används bland annat till:

 • Stelhet eller smärtor i rygg, nacke, axlar, handleder, höfter, knän eller fötter
 • Akut ryggsmärta i form av ryggskott eller nackspärr eller kronisk ryggsmärta.
 • Armbågssmärta, golf- tennis- eller musarmbåge
 • Impingement eller bursit i axel
 • Strålande smärtor, sockerdricka eller känselbortfall i arm eller ben
 • Stress och/eller oro som ger symptom i rygg/nacke/axlar
 • Käkledsbesvär
 • Spänningshuvudvärk eller stress- och spänningsutlöst migrän
 • Önskan att optimera prestationer och återhämtning i samband med idrott
 • Förebyggande – t.ex. vid monotona, slitsamma arbetsställningar
Medicinsk laser eller “low-level-laser-therapy” är en välstuderad metod som använts sen 60-talet.

“Det terapeutiska användandet av ljus som absorberas av endogena kromoforer, vilka triggar icke-termiska, icke-toxiska biologiska reaktioner via fotokemiska eller fotofysiska reaktioner, vilka i sin tur leder till fysiologiska förändringar”

Det är tacksamt nog en i regel helt smärtfri behandlingsmetod och används för att den erbjuder smärtlindring, muskelavslappning, anti-inflammatoriska effekter, avsvällande effekter och att den främjar läkning och tillväxt genom ökad cellmetabolism och cirkulation.

Används bland annat till:

 • Akuta eller långdragna inflammationer, ex. stukning eller reumatism
 • Senskador, ex. rotatorcuff, golf/tennisarmbåge, hälsena
 • Artros för smärtlindring
 • Käkledsbesvär
 • Nacksmärtor, både kortvarig som nackspärr eller långvarig som whiplash
 • Skuldersmärta
 • Ländryggssmärta med utstrålning i ben
 • Sårläkning exempelvis vid diabetes som leder till bensår eller cancerbehandling.

Färska frakturer (ffa tå/finger), stukningar, bristningar/rupturer, blåmärken och svullnader som inte behöver mer än konservativ behandling kan med fördel behandlas med laser för att påskynda läkning och minimera smärta.

När är det inte lämpligt att behandla?

Det vanligaste skälet att avstå, inte minst för omgivningen, är infektioner. Gärna från nivån av en vanlig förkylning. Avvakta då tills det värsta har lugnat sig.

Lider man av besvär med blödningar eller äter blodförtunnande byter man helst några ord med sin läkare innan vi arbetar med nålar för att bekräfta att det är en bra idé.

Hur snabbt märker man skillnad?

Det är helt beroende på vad man söker för. Vissa saker märker man skillnad på efter ett fåtal nålstick på några sekunder, medan vissa andra kräver flera behandlingar och många veckor med hemövningar för att få ordentlig skillnad. Vid mindre besvär räcker det lyckligtvis oftast med ett fåtal behandlingar för att märka skillnad.