Swedish clinic

Since it’s located in Sweden, information regarding it will be in Swedish

Med fokus på utbrändhet och långtidssmärta – men kortare projekt kan vara givande de med!

Individuellt anpassad fysisk aktivitet reder ut mycket. Vid större bekymmer behövs ofta anpassningar av vardagen och livet också.

Här är en klinik med en bredare approach än att bara se till det fysiska när det kommer till smärta.

Gott om frågor och funderingar tillsammans med helt vanligt diagnostik för att lista ut hur det är fatt och varför, är steg ett. Därefter implementeras eller anpassas träning och vardag för att rehabilitera och återhämta. Finns det gott fog så behandlas det manuellt. En eklektisk och bio-psyko-social approach för att kunna ge så effektiv behandling som möjligt vid olika slags besvär.

Människor är alldeles för komplexa för att ett enskilt verktyg ska kunna ge bästa möjliga resultat ensamt.

Men ingen kan göra allt åt alla. Kroppslig smärta är temat – och i regel som projekt. Förändringar är svårt och kräver arbete. Är du villig att göra slag i saken och agera, ta ansvar genom att göra förändringar, ge dig själv tid och prioritet – och på riktigt försöka sträva framåt för att du är trött på situationen så kan vi matcha utmärkt. Klicka då på knappen nedan, eller uppe i högra hörnet och kontakta mig.